Lif! blog

Leertransfer: de rol van de opleidingsfunctionaris

Als opleidingsfunctionaris kun je op verschillende manieren invloed uitoefenen op de leertransfer binnen je organisatie. Natuurlijk, in een ideale situatie wordt een training zo ingericht dat de vertaling naar de praktijk (de leertransfer) voor de deelnemer zo makkelijk mogelijk is.

Bijvoorbeeld door:

  1. de training gericht te (laten) ontwerpen op de praktijk binnen jouw onderneming
  2. in de training veel voorbeelden te gebruiken die rechtstreeks uit de werkpraktijk van de deelnemers komen
  3. opdrachten te laten uitvoeren die een directe relatie hebben met deze werkpraktijk

Helaas lukt dat niet altijd en wordt een training vaak niet ontworpen voor de specifieke leervraag van de individuele deelnemer. Hierdoor kan het voor veel deelnemers moeilijk zijn om het geleerde in de praktijk toe te passen. Daarbij moeten medewerkers na een training direct weer aan de slag en is er vaak geen tijd en aandacht voor het in de praktijk brengen van nieuw gedrag. In mijn vorige blog heb ik een aantal tips gegeven hoe je als leidinggevende je medewerkers kunt helpen bij de vertaling van het geleerde naar de praktijk. Als opleidingsfunctionaris kun je vooral van grote invloed zijn op de bewustwording binnen je organisatie. Welke aandacht is er voor opleiden en ontwikkelen en wordt daarbij ook gedacht aan leertransfer? Daarbij kun je een belangrijke ondersteunende rol spelen. Zowel voor de organisatie, als de leidinggevenden en deelnemers. Hieronder een aantal concrete tips:

  1. Werk aan een positief leerklimaat. Zorg ervoor dat in de communicatie vanuit het management het belang van opleiding en ontwikkeling wordt benadrukt. En schenk hier specifieke aandacht aan leertransfer. Een training is tenslotte vaak pas effectief als de medewerker het geleerde in de praktijk kan toepassen.
  2. Zorg ervoor dat de afdeling Opleiding & Ontwikkeling goed zichtbaar is voor medewerkers. Zorg dat er een duidelijk aanspreekpunt is bij leervragen. Schenk bij leervragen ook altijd aandacht aan de leertransfer: wat heeft de deelnemer nodig om het geleerde in de praktijk te kunnen brengen
  3. Zorg voor goed contact met de leidinggevenden. Maak hen bewust van de rol die zij hebben bij leertransfer en coach ze hier ook bij.
  4. Houd contact met de trainer, deelnemer en/of de leidinggevende om in beeld te krijgen hoe de deelnemer het geleerde in de praktijk brengt. Zorg, bij tegenvallende resultaten, voor aanpassing van de training.
Opleiding Leren Cursus Advies

LIF! Love to learn!