Lif! blog

Workshop Performance Support met Bob Mosher

Afgelopen vrijdag nieuwe inspiratie opgedaan bij de expertsessie met Bob Mosher, georganiseerd door NVO2. Bob gaf een toelichting op het Performance Support Systeem dat hij samen met Conrad Gottfredson heeft onwikkeld.

Een belangrijk onderdeel van zijn theorie vormen de 5 moments of need waarin de 5 momenten worden onderscheiden waarop medewerkers een leerbehoefte kunnen hebben:

  • New: als er nieuwe kennis nodig is;
  • More: als er verdiepende kennis nodig is;
  • Apply: bij toepassing van het geleerde in de praktijk;
  • Change: als er dingen veranderd zijn;
  • Solve: als er een probleem moet worden opgelost.

De toepassing van het geleerde in de werkpraktijk (Apply) dient,  volgens Bob, altijd centraal te staan bij het ontwerp van een training. Om die reden staat Apply dan ook centraal in het model. Of, in de woorden van Bob: "focus on the context, not the content". Op die manier vindt een goede transfer plaats en beklijft de nieuwe kennis ook beter. 
 
Mensen leren het meest op de werkplek. Voor een goede inrichting van werkplekleren dienen twee zaken te worden geanalyseerd: 
  • de workflow (welke processen zijn er, uit welke taken bestaat elk proces, uit welke stappen bestaat elke taak)
  • de kritische vaardigheden (hoe kunnen deze stappen worden ingedeeld in de CSA Rubric).

In de CSA Rubric onderscheiden Gottfredson en Mosher 4 verschillende fasen in de mogelijke gevolgen van een situatie waarin de medewerkers niet over de juiste kennis of vaardigheden beschikken. Daarbij zijn ook de tussenfasen genummerd, zodat in totaal 7 fasen ontstaan. In fase 1 heeft een fout weinig tot geen gevolgen. In fase 7 kan een fout leiden tot bijvoorbeeld een dodelijk ongeval of grote schade aan bedrijf of materieel. 
 
Aan de hand van deze analyse kan vervolgens het werkplekleren worden ingericht. Het mooie van dit model vind ik dat niet voor elke leerbehoefte automatisch een training wordt ingezet, maar dat wordt gekeken naar wat er kan gebeuren als er een fout wordt gemaakt. Van fouten leer je tenslotte het meest. Mooie quote van Bob: "Failure is a remarkable motivator...if it doesn kill you". 
 
In het model wordt daarom een scheiding gemaakt tussen hoge en lage risicos. Geadviseerd wordt om de risicos die laag scoren op de CSA Rubric te verlagen door goede informatievoorziening met "just in time - just enough" informatie. Hier kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van goede werkinstructies, toolboxen of andere manieren waarbij de medewerker op elk moment de gewenste informatie gemakkelijk en snel kan vinden. Voor de risicos die hoog scoren adviseert het model om naast deze "just in time - just enough" informatie ook een goede training te ontwikkelen. Uiteraard met voldoende aandacht voor de toepassing in de werkpraktijk.
 
Al met al een inspirerende middag met een leuke groep mensen uit verschillende werkvelden. Dank Dick Krikke en Alfred Remmits voor de organisatie! Dank Bob Mosher voor de nieuwe inspiratie! Weer genoeg "food for thought"!
 
 

Blog onderwerpen

Blog archief

LIF! Love to learn!